Åsagården

Med boendet i centrum

Avgifter

Avgiften betalas in månadsvis på föreningens bankgiro 131-5555.

Skriv lägenhetsnummer och vilken månad avgiften avser i meddelandet. Om du är osäker på vilken avgift som gäller för din lägenhet, var vänlig kontakta styrelsen. Observera att inga inbetalningsavier delas ut av föreningen och att det inte går att använda autogiro.

En förseningsavgift om 250 kr tillkommer om avgiften inte betalas i tid, d v s senast den 1:a i månaden som avgiften avser.