Åsagården

Med boendet i centrum

Nycklar

Varje hushåll har tre nycklar som går till portarna mot Celsiusgatan, Döbelnsgatan och till porten och källaren i den egna trappuppgången samt till vinden på den egna sidan av huset. Dessa ska överlämnas från säljare till köpare på överlåtelsedagen. Det är köparens ansvar att säkerställa att alla tre nycklarna överlämnas. Nycklarna är kopieringsskyddade samt numrerade och är därigenom direkt knutna till varje hushåll. Vid förlust av portnyckel så kan en ny erhållas från föreningen mot en kostnad av 300 kronor. Innehav av systemnycklar innebär ett ansvar. Det innebär att den som kvitterat ut portnycklar är ansvarig för de rättsliga och ekonomiska följder en förlust av nycklarna kan medföra. En förlorad nyckel kan spoliera ett helt nyckelsystem, vilket kan innebära stora kostnader för utbyte av cylindrar och nycklar.