Åsagården

Med boendet i centrum

Aktivitetsgrupper

De olika aktivitetsgrupperna inom BF Åsagården främjar olika syften, men tillsammans arbetar de mot samma mål: att föreningens medlemmar ska trivas så bra som möjligt. Styrelsen har en stark övertygelse att större interaktion mellan medlemmarna skapar en trevligare och tryggare förening. Därför har vi en ambition om att så många som möjligt ska engagera sig, i någon form, i någon grupp. Det viktiga är inte vad man gör utan att man lär känna varandra bättre. Man kan tillsluta sig till någon av de existerande grupperna nedanför, alternativt kontakta styrelsen för att starta upp en ny grupp. Varför inte en Trivselgrupp som kan arrangera en Quiz, vinprovning eller gårdsfest? Eller vill du lyfta föreningens bibliotek till en ny nivå?

Nedanför finner du de olika grupperna och dess respektive kontaktperson.

Vi ser fram emot att lära känna dig bättre!

 • Valberedningen

  Syfte: Identifiera potentiella kandidater för kommande årets styrelse och presentera på årsstämman.

  Aktiviteter: Möts 1-2 gånger per år innan årsstämman.

  Kontaktperson: Bengt Flemark (trappa 5)

  Andra medlemmar: Maria Unoson (trappa 10), Jonas Rosengarten (trappa 2), Erik Engström (trappa 3)

 • Lokalgruppen

  Syfte: Säkerställa löpande mindre underhåll samt vårda och utveckla föreningens lokal i trappa 3.

  Aktiviteter: Utlämning av nyckel vid bokning av lokal. Kolla ett par gånger per år att alla nödvändig saker som bestick etc. finns.

  Medlemmar: Thomas Wintzer (trappa 5), Ingela Wall (trappa 8), Joanna Lindwall (trappa 2)

 • Hobbyrumsgruppen

  Syfte: Har till uppgift att vårda och utveckla föreningens hobbyrum i källaren mellan trappa 2 och trappa 3.

  Aktiviteter: Utlämning av nyckel vid bokning. Möte en gång per år.

  Kontaktperson: Kent Lindeqvist (trappa 4)

  Andra medlemmar: Thomas Wintzer (trappa 5), Petra Flemark (trappa 5)

 • Informations- och kommunikationsgruppen

  Syfte: Säkerställa att relevant information kommer till föreningens kännedom. Undersöka vilken typ av information som är relevant och vilka informationskanaler som är av intresse för medlemmarna.

  Aktiviteter: Utskick av information via mail/Facebook etc.

  Kontaktperson: Gunilla Assarson (trappa 2)

 • IT-gruppen

  Syfte: Säkerställa att föreningens bredband och kabel-TV fungerar som det ska. Byta portkod.

  Aktiviteter: En gång i kvartalet för byte av portkod, annars löpande.

  Kontaktperson: Andreas Hansson (trappa 7)

  Andra medlemmar: Emma Lundell (trappa 4), Henrik Ekerfelt (trappa 2)

 • Trädgårdsgruppen

  Syfte: Säkerställa en trevlig innergård tillsammans med vaktmästaren.

  Aktiviteter: Arrangera trädgårdsdag två gånger per år

 • Småbarnsgruppen

  Syfte: Ta till vara de minsta medlemmarnas intressen och säkerställa en trevlig och rolig gård att leka på.

  Aktiviteter: Arrangera lekträffar på gården

  Kontaktperson: Rickard Sandahl (trappa 10)