Åsagården

Med boendet i centrum

För vår trivsel

Vår förening bygger på delaktighet från alla som bor i huset. Upptäcker du något som behöver åtgärdas, läggen lapp till vaktmästaren i föreningens brevlåda i trappa 2. Kontakta gärna styrelsen om du har förslag på hur vi kan förbättra vår förening och fastigheten. Du når styrelsen även på e-post, styrelsen@asagarden.net

Det är lyhört i vårt gamla hus! Njut gärna av musik, sång och fest. Titta på TV och lyssna på radio - men dämpa ljudvolymen mellan klockan 22.00-07.00.

Att spika och borra eller utföra renoveringsarbete är ibland nödvändigt. Undvik sådant arbete före kl. 08.00 och efter kl. 21.00. Informera gärna dina grannar.

Det är inte tillåtet att ställa sopor och annat som kan orsaka lukt i trappor, källare och på vindar. För våra gemensamma utrymmen gäller också att de inte får blockeras eller användas till förvaring av saker som kan medföra fara för andra.

För att trapphusen skall se snygga ut, har vi som regel att alla dörrar skall ha en graverad namnskylt i metall på brevinkastet. Det är inte tillåtet att klistra upp lappar på dörrens trä eftersom dörrens färg fastnar när de tas bort. Dörrmattan behåller vi innanför dörren.

Källar- och vindsförråd skall alltid vara låsta med hänglås. Tänk på att aldrig förvara värdeföremål eller stöldbegärliga föremål i förråden!

Katter och hundar är trevliga sällskapsdjur, men för allas trivsel gäller att husdjur inte får vistas utan koppel på gården.

Fåglar ser vi gärna i träden - men mata dem inte! Matrester på marken drar till sig råttor och möss.

Givetvis cyklar vi inte inne på gården. Motorcyklar skall parkeras på andra sidan Celsiusgatan invid Värnhemsskolan, inte på gården.

Cyklar ställer vi i cykelställen eller i cykelkällaren. Inga cyklar får förvaras i källargångarna.

Alla gemensamma utrymmen skall hållas rökfria. Det gäller förutom trapphusen även tvättstugor, föreningslokalen och hobbylokalen. Eftersom röklukten lätt sprider sig in i grannarnas lägenheter ska rökning inte heller ske nära portarna eller genom fönster. Tänk också på att inte slänga fimpar på gården – vi har många småbarn i föreningen!