Åsagården

Med boendet i centrum

Styrelsen

Du når styrelsen med e-post på styrelsen@asagarden.net.

OrdförandeBengt Flemark Trappa 5 0703-05 91 85
Vice ordförandeAndreas HanssonTrappa 70733-21 20 50
KassörSten-Erik OlssonTrappa 70705-97 93 29
Sekreterare Anna Emanuelsson Trappa 50704-50 42 99
Ledamot Charlotta Feith Trappa 70731-47 38 47
Suppleant Per Raquette Trappa 5 0704-45 27 48
Suppleant Iris Müller-Westermann Trappa 7 0708-838 979