Åsagården

Med boendet i centrum

Att bo i bostadsförening

Åsagården är en bostadsförening. Bostadsföreningen är, precis som bostadsrättsföreningen, en gemensam ägandeform som ger dig som medlem stora möjligheter att påverka ditt boende och din boendemiljö. Som medlem har du också tillsammans med övriga medlemmar ansvar för att vårda och underhålla såväl ditt eget boende som fastigheten och gemensamma utrymmen.

Syftet med Bostadsföreningen Åsagården upa är att gemensamt äga och upplåta nyttjanderätter till fastighetens lägenheter på obegränsad tid. Medlemmarna i föreningen äger tillsammans fastigheten och föreningens samtliga tillgångar.

Vad är då skillnaden mellan en bostadsförening och en bostadsrättsförening? Den grundläggande skillnaden är att i en bostadsförening äger du som medlem inte själva lägenheten – som i en bostadsrättsförening – utan en andel som motsvarar lägenhetens storlek i förhållande till föreningens totala boyta.

I praktiken är skillnaden mellan upplåtelseformerna marginella, eftersom stadgarna i bostadsföreningen anpassats så att de uppfyller de krav som ställs i bostadsrättslagen.

Om du ska låna till lägenhetsköpet finns dock en viktig skillnad. Köper du en bostadsrätt är det nyttjanderätten till själva lägenheten som pantsättes, medan du som bor i en bostadsförening pantsätter din andel i föreningen. De flesta banker gör dock ingen skillnad mellan upplåtelseformerna.

När du köper en lägenhet i en bostadsföreningen ansöker du om medlemskap i föreningen. Först när medlemskapet beviljats kan köpet fullföljas.

Ska du låna till lägenhetsköpet behövs en bekräftelse från föreningen. En avgift om 1000 kr tas ut i samband med att föreningen bekräftar pantsättningen till din bank.