Åsagården

Med boendet i centrum

Rättigheter och skyldigheter

Dina rättigheter och skyldigheter som medlem regleras via beslut vid medlemsmöten, föreningens stadgar och via reglerna i bostadsrättslagen. Det innebär exempelvis att du själv kan sälja lägenheten hur och när du vill, under förutsättning att köparen kan godkännas som medlem i föreningen.

Vid överlåtelsen ska också tre huvudnycklar som går till portar, vindar och källare samt tre nycklar till lägenhetens postbox överlämnas.