Åsagården

Med boendet i centrum

Upplysnings- och undersökningsplikt

Både säljare och köpare har långtgående skyldigheter i samband med en överlåtelse. Säljaren är skyldig att informera köparen om såväl lägenhetens som fastighetens skick och köparen har en undersökningsplikt som inte bara omfattar själva lägenheten, utan även fastigheten och föreningen.

Varje lägenhet disponerar ett källarförråd och ett vindsförråd. En lägenhet som består av två eller flersammanslagna lägenheter disponerar alltså motsvarande fler källar- respektive vindsförråd. Köpare måste försäkra sig om tillgängligheten till de förråd som lägenheten disponerar.

Har du frågor om fastigheten och föreningen kan du vända dig till styrelsen i föreningen. Du kan också, via mäklaren eller hemsidan, ta del av de senaste årens årsredovisningar från föreningen.