Åsagården

Med boendet i centrum

Praktiska råd & tips när du flyttar in i lägenheten

Det är mycket som ska klaffa i samband med en flytt. Tänk på att ta kontakt med leverantörer av el, gas och telefoni i god tid inför flytten.

Är du intresserad av bredbandsuppkoppling finns ett prisvärt bredbandsalternativ för föreningens medlemmar, mer information hittar du här.

I samband med köpet ska du på överlåtelsedagen, förutom de nycklar som säljaren lämnar till själva lägenheten och förråden, erhålla tre huvudnycklar till ytterportar och till källar- och vindsdörrar. Det är köparens ansvar att säkerställa att alla tre nycklarna överlämnas. Dessa nycklar är kopieringsskyddade och numrerade så att de är knutna till varje hushåll. Vid förlust av portnyckel så kan en ny erhållas från föreningen mot en kostnad av 300 kronor. Tänk på att en förlorad nyckel kan spoliera hela låssystemet i fastigheten och det är du som innehavare av nyckeln som är ansvarig för de rättsliga och ekonomiska följder som kan uppstå om en nyckel kommer på villovägar.

När du har flyttat in kommer någon från styrelsen att kontakta dig för att lämna över ett välkomstpaket innehållande viktig information, samt ge dig chansen att lära känna oss och ställa frågor. Du är alltid välkommen att ställa frågor om ditt nya boende - vänd dig till styrelsen eller till dina grannar. Vi hjälper dig gärna!