Åsagården

Med boendet i centrum

Att bo i bostadsförening

Vad är skillnaden mellan en bostadsrättsförening och en bostadsförening? Det är en vanlig fråga - och svaret är att skillnaden i de flesta fall är marginell och mest handlar om juridik. Rent juridiskt äger du som medlem i en bostadsförening inte själva lägenheten – som i en bostadsrättsförening – utan motsvarande andel i föreningens totala tillgångar.

Det innebär att du, om du behöver låna till ditt lägenhetsköp, inte kan pantsätta nyttjanderätten till själva lägenheten utan en andel i föreningen. I praktiken brukar det dock inte innebära någon skillnad, eftersom stadgarna i bostadsföreningen anpassats så att de uppfyller de krav som ställs i bostadsrättslagen.

Åsagården bildades innan den nya bostadsrättslagen trädde i kraft 1930 och är därför alltså en bostadsförening. Det innebär att verksamheten sköts som en ekonomisk förening. Syftet med föreningen är att gemensamt äga och upplåta nyttjanderätter till fastighetens lägenheter på obegränsad tid. Det innebär att medlemmarna i föreningen tillsammans äger fastigheten och föreningens samtliga tillgångar utifrån ett visst andelsvärde, som motsvarar lägenhetens storlek.

Stadgarna i bostadsföreningen Åsagården har justerats för att uppfylla kraven i bostadsrättslagen och för dig som medlem innebär det ingen större praktisk skillnad att bo i en bostadsförening jämfört med att bo i en bostadsrättsförening. I båda fallen handlar det om en gemensam ägandeform som ger dig som medlem stora möjligheter att påverka ditt boende och din boendemiljö.

Dina rättigheter och skyldigheter som medlem regleras via beslut vid medlemsmöten och föreningens stadgar. Det innebär exempelvis att du själv kan sälja lägenheten hur och när du vill, under förutsättning att köparen kan godkännas som medlem i föreningen.