Åsagården

Med boendet i centrum

Gemensam el

Föreningen har sedan februari 2018 ett gemensamt elabonnemang med individuella mätare för varje lägenhet/lokal.

Föreningens interna pris på el 2018 är 80 kr i fast avgift/månad per lägenhet/lokal samt 1,35 kr / förbrukad kWh.

För att minimera det administrativa jobbet betalar varje medlem in en elavgift motsvarande sin snittförbrukning/månad från föregående år (första året enligt uppskattning eller inrapporterad årsförbrukning). Avvikelser från förra årets förbrukning korrigeras varje januari.