Åsagården

Med boendet i centrum

Inför försäljningen

När du ska sälja lägenheten är det viktigt att kontakta styrelsen så tidigt som möjligt.

Sätt gärna upp lappar på anslagstavlorna i föreningen, eftersom det ofta finns medlemmar som är intresserade av att byta till större eller mindre lägenhet.

Har du frågor inför överlåtelsen kan du ringa eller e-posta styrelsen eller lägga en lapp i föreningens postbox i porten mot Celsiusgatan.

Tänk på att du som säljare är skyldig att informera köparen om kända fel och brister i lägenheten och fastigheten. Köparen har också en undersökningsplikt när det gäller lägenhetens och fastighetens skick.

Säljer du via mäklare är det viktigt att denna också informeras om eventuella kända fel och brister. Information om föreningens ekonomi finns samlade i årsredovisningarna som finns tillgängliga här.