Åsagården

Med boendet i centrum

Uthyrning i andra hand

Andrahandsutthyrning tillåts endast i undantagsfall, exempelvis vid studier eller arbete på annan ort under en begränsad tid. Kontakta alltid styrelsen när det gäller andrahandsuthyrning. Ansökningsblankett för andrahandsuthyrning kan laddas ner här.

Föreningens policy gällande korttidsuthyrning via tjänster som exempelvis Airbnb kan läsas här.