Åsagården

Med boendet i centrum

När du hittat en köpare

Som säljare är du skyldig att informera köparen om de rättigheter och skyldigheter hon/han har som medlem i föreningen.

Köparen ska också så snart som möjligt ansöka om medlemskap i föreningen. Samtidigt ansöker du om utträde ur föreningen. Blanketter för ansökan om utträde/medlemskap kan du hämta här. Kopia av överlåtelseavtal ska bifogas ansökan (mallar för avtal finns att köpa i bokhandeln om du säljer lägenheten själv).

Köpet är inte giltigt förrän styrelsen godkänt köparen som medlem i föreningen och inflyttning i lägenheten får inte ske innan styrelsen hunnit pröva frågan om medlemskap.

För att täcka de administrativa kostnaderna i samband med försäljningen betalar du som säljare en överlåtelseavgift på 1000 kr till föreningen.