Åsagården

Med boendet i centrum

Spara på energin

Oljan blir allt dyrare - och alltså stiger kostnaderna för värmen och varmvattnet i våra lägenheter. Därför måste vi alla hjälpas åt med att spara. Att hushålla med landets energitillgångar är en angelägenhet som gäller alla.

Uppvärmning står för den i särklass största delen av energinotan. Därför ger åtgärder som minskar värmeförbrukningen ofta rejäl utdelning.

Varmvatten är också en tung energipost. Här går det ofta att göra stora besparingar med ganska enkla åtgärder.

När det gäller hushållselen är det lite mer komplicerat. Det är inte ovanligt att ett modernt hushåll har ett 30-tal olika elektriska apparater. Men det är stor skillnad på de olika apparaternas energiförbrukning. Så stor att en handfull apparater står för mer än två tredjedelar av elförbrukningen i hushållet.

Den bästa energin är den vi inte behöver producera...

Visst kan vi bygga nya kraftverk. Men det kostar mycket pengar. Och även med den bästa tekniken medför det ytterligare belastning på miljön. Alternativet är att vi börjar hushålla bättre med vår energi. Det är enkelt och vi kan göra det utan att det inskränker på vår bekvämlighet. Varje dag förbrukar vi energi som vi egentligen varken har någon nytta eller glädje av. Undviker vi det blir det vinster, både för den egna plånboken och för miljön.

Använd hemmets hjälpmedel effektivt. I hemmet finns det ganska många apparater som förbrukar energi. Det handlar om allt från elektriska korkskruvar till mikrovågsugnar. Här finns hundralappar att spara. Det gäller bara att använda utrustningen effektivt.

  • Elda inte för kråkorna. Här finns mycket att göra för den som vill spara pengar. Uppvärmningen står för den största delen av energiförbrukningen. I det här kapitlet tar vi upp åtgärder som bidrar till att minska värmeförlusterna, det vill säga sådant som rör innetemperaturer, ventilation och isolering.
  • Ha inte varmare än nödvändigt. Inomhustemperaturen betyder mycket för uppvärmningskostnaderna. Ju högre temperatur, desto större värmeförluster. En tumregel är att våra värmekostnader ökar med 5 % för varje grad som överstiger 21 grader.
  • Dra ner värmen när du åker bort. Står lägenheten tom en längre tid är det onödigt att elda för kråkorna. Det räcker oftast att ha en temperatur kring 14-15 grader när du inte är hemma.
  • Täta dörrar och fönster. Tätning av fönster och dörrar får ofta en dubbel besparingseffekt eftersom värmeläckage genom otätheter stoppas och fönsterdrag upphör. Detta medför ofta att innetemperaturen kan sänkas någon grad.
  • Köksfläkten. Det är inte för inte som köksfläkten kallas för ”kråkornas bäste vän”. Visserligen drar inte själva fläktmotorn så mycket energi, men fläkten suger snabbt ut varm luft från lägenheten. Ibland kan det vara bättre med några minuters tvärdrag i köket.

    OBS! Installation av köksfläkt i befintlig ventilationskanal kräver godkänt intyg från myndighet. Försäkringsbolagen kan också ha synpunkter.

    Fläktar med kolfilter är bättre ur energisynpunkt. De blåser tillbaka den renade luften till köket.

  • Vädra med tvärdrag. Låt inte fönstret stå öppet i långa perioder. Det är bättre att vädra kraftigt i några minuter - gärna med tvärdrag. Glöm inte att stänga av elementet när du vädrar, annars är risken stor att elementet börjar gå för full effekt.