Åsagården

Med boendet i centrum

Ansökan om medlemsskap

Som köpare bör du så snart som möjligt kontakta styrelsen för att ansöka om medlemskap i föreningen. Blankett för ansökan om medlemskap i Bf Åsagåden kan du hämta här.

Blanketten skickas till styrelsen på adress Bf Åsagården, Celsiusgatan 2b, 212 14 Malmö.

Enligt föreningens stadgar kan den som har ”ordnad ekonomi och i övrigt ordnade förhållanden” beviljas medlemskap i föreningen. Beslut om medlemskap ska meddelas inom 30 dagar från det att styrelsen fått ansökan. Beslutar styrelsen om avslag har du möjlighet att få ditt ärende behandlat på föreningsstämman.